zondag 31 januari 2021

NIEUWE WEBLOG / NEW WEBLOG

 Vanaf jan. 2021 heb ik een nieuwe weblog geopend.

Die is in het Nederlands en gaat over Napoleon.


Since January 2021 I have opened a new weblog.

The language is Dutch and the content is Napoleon.


You can find it on:


https://roelkvosadoorn.blogspot.com


dinsdag 26 januari 2021

POSTZEGELS

 N. staat op vele postzegels. Allerlei landen geven (gaven) die uit.
Wat op valt is dat het vaak kleine en/of Afrikaanse landen zijn, die dat doen.
Ook de Emiraten deden hun best!
In mijn verzameling Napoleon-zegels tref je dan ook mooie en bijzondere exemplaren aan.

Duur zijn ze niet, je moet eerder denken aan enkele euro's dan aan vele.
Ik heb mijn verzameling gedigitaliseerd. Deze is echter te groot om in zijn geheel op deze weblog te plaatsen. Daarom is hij in twee delen gesplitst, die je afzonderlijk kunt bekijken (als je dat wilt).
Hieronder een paar voorbeelden van zulke zegels:


     


Klik hier, dan zie je mijn gehele collectie!

deel 1 postzegels N                                deel 2 postzegels N 


woensdag 20 januari 2021

BOEKEN OVER NAPOLEON

Het wordt dit jaar (2021) het tweehonderdste gedenkjaar van de dood van Napoleon.

Er zal zeer veel gepubliceerd worden over zijn leven en dood, in allerlei talen.
Veel zal gaan over de periode na de Slag bij Waterloo (juni 1815). Hij is toen naar de Franse kust gegaan en bij het eiland d’Aix (tegenover La Rochelle) op een Engels schip gestapt.
Daarna is hij naar Engeland gebracht, heeft daar tot ongeveer 7 augustus 1815 voor de kust gewacht, is overgezet op een ander schip, de Northumberland en is toen op weg gegaan naar Sint-Helena. Daar aangekomen heeft hij drie maanden in the Briares gewoond (een leuke woning overigens!) en is toen gehuisvest in Longwood. Daar stierf hij op 5 mei 1821.

Over al de onderdelen van dit proces zijn verslagen gemaakt. Veel door tijdgenoten, ook veel achteraf door studie en reizen. Er zijn dus al veel boeken over het fenomeen ‘Napoleon naar Sint-Helena’.

Ook mijn boekenkast is mbt. het thema Sint-Helena aardig gevuld. Bijna alles dat daar in staat, heb ik gelezen. Zeer boeiend.

Nu zijn er ook boeken, die N. volgen van dag tot dag. Daarin staan bedoelde periodes natuurlijk zeer gedetailleerd in. Bij mijn weten zijn er twee van, die soms wel aardig verschillen. Het eerste boek van Louis Garros (1947, in het Frans, zie foto). Dit boek is heruitgegeven in 1997, ook in het Frans. Het tweede werk is een betrekkelijk nieuwe serie van zeven boeken van Roger Iappini (200-2018), ook in het Frans,  zie foto’s.

Ik zal de komende tijd een en ander over deze periode publiceren voor de geïnteresseerden.
Voor deze keer laat ik het bij wat foto’s hierover.

                                                       

  
dinsdag 19 januari 2021

Porselein betreffende Napoleon

 

Enkele opmerkingen bij deze objecten.


Driemaal bezochten Bartje en ik de porseleinfabriek te Gien aan de Loire in Frankrijk.
Het is prachtig om dit te zien, talloze complete serviezen worden hier geproduceerd en verkocht.
In Frankrijk dekt men immers de tafel mooier en uitgebreider dan bij ons. We hebben daar enige leuke kerstbordjes voor onze schoondochters en onszelf gekocht. De vrouw van mijn reisvriend L. heeft zelfs een abonnement op die kerstbordjes: elk jaar komt er een nieuwe bij, ze heeft er denk ik al dertig. Ze zijn overigens niet zo goedkoop!
Tijdens het rondlopen trof ik daar ook Napoleon-porselein aan. Natuurlijk kocht ik het meteen. Een kop en schotel, vier borden met zijn hoofd erop, twee kleinere idem, een beker en een zgn poche-vide, een soort langwerpig plat schaaltje. Bedoeld om de spullen uit je zakken op te leggen bij thuiskomst. In de praktijk een sleutelbakje, maar ik vind het zonde om het daarvoor te gebruiken.
Dit alles staat op een plank in een van mijn kasten. (zie de foto’s).


                             


                                            

    Enkele jaren geleden zag ik in een vitrine in de kringloopwinkel een viertal Napoleon-objecten van porselein. Een soort bloemenvaas, een roemertje (?), een kleine poche-vide en een soort tabakspotje met deksel. Je moest er op bieden. Na een paar dagen was ik de gelukkige, want ik bracht het hoogste bod uit (30 Euro). Dat was weer binnen.


                                                       


Verder: een cognac glas met een N, maar dat zie je wel vaker.

                                                       


Tenslotte: een swarowski van Napoleon. Het plaatje zit aan de onderkant en is er op geplakt. Er bestaat nog een andere swarowski met de vorm van zijn hoed. Die heb ik niet.

                                                          

Het plankje (nisje) wordt gecompleteerd met een standbeeldje ten voeten uit van Napoleon.
Daarvan heb ik er veel meer, maar daarover later!donderdag 14 januari 2021

MEDAILLE VAN SINT-HELENA


In de loop der jaren kocht ik drie zgn. Sint-Helena-medailles.
Bij elke medaille hoort ook een oorkonde. Deze zijn echter zeldzaam en zeer prijzig.
Ik heb daar dus niets origineels van!
Enkele opmerkingen van R.K.Vos:

R.K.Vos kocht de eerste medaille in augustus 2005 voor € 71,50 via E-bay uit België.
(is gangbare prijs). Er hoort een lintje aan, maar dat zit niet aan dit eerste exemplaar.

 1. Later kocht hij er nog twee bij, waarvan één met het oorspronkelijke lintje. 
 1. Deze medaille is uitgegeven door Keizer Napoleon III, een volle neef van Napoleon I. Hij was de derde zoon van Lodewijk Napoleon, broer van Napoleon I, de Koning van Holland.
  Napoleon III was Keizer van Frankrijk van 2 dec. 1852 tot 9 augustus 1870.

 1. Voor wie was deze medaille bestemd?
  Voor alle militairen, die tussen 1792 en 1815 onder Franse vlag gevochten hebben.
  (Er wordt beweerd, dat de kosten van deze medaille betaald zijn uit de nalatenschap van Napoleon I, dat dit als opdracht zelfs in zijn testament staat, maar R.K.Vos leest daar niets over, het testament is via internet volledig beschikbaar en goed leesbaar.

 2. Wanneer uitgedeeld?
  Vanaf 12 augustus 1875 tot …..
  Hierbij wordt opgemerkt:
  Het lijkt of deze actie door Napoleon III een beetje is afgekeken van een soortgelijke actie door Koningin Victoria van Engeland. Deze had nl. een medaille uit laten reiken aan alle militairen , die in de Baltische Staten en in de Krimoorlog (1853 – 1856) hadden gevochten. Bij dat laatste was ook Frankrijk betrokken geweest, maar dan aan de kant van de verliezers!

 3. Hoeveel zijn er uitgedeeld?
  Ongeveer 40.500 soldaten waren in 1857 nog in leven.
  Zij moesten zich voor het verkrijgen actief melden bij het gemeentebestuur.
  De eersten stonden na de dag van bekendmaking (zie affiche verderop) al op de stoep. Er zijn er ook echter ‘vergeten’. Eén daarvan heeft een protestbrief hierover gestuurd.

 4. Welke soorten waren er?
  a. deze medaille in zilver. (Heeft R.K.Vos nog niet ontdekt, ook niet op internet).
  b. deze medaille in drie maten in brons (16, 20 en 33 mm in doornsede).
  (De medaille van R.K.Vos is 33 mm.)


Beschrijving

De Sint-Helena Medaille (Frans: Médaille de Sainte-Hélène) was een in een decreet van 12 augustus 1857 door Napoleon III ingestelde medaille die aan alle nog levende veteranen die tijdens de Napoleontische oorlogen tussen 1792 en 1815 in Franse dienst hadden gevochten werd toegekend. Deze neef van Napoleon, zoon van diens broer Lodewijk, Koning van Holland, en Napoleon's stiefdochter Hortense de Beauharnais, deed daarmee een belofte die in het op 15 april 1821 op Sint Helena opgestelde testament werd gedaan gestand.De keizer was door grootscheepse corruptie en zelfverrijking de rijkste man van Frankrijk geworden en de geallieerden hadden zijn vermogen niet in beslag genomen. Een deel van zijn 200 000 000 frank omvattende nalatenschap werd in het testament voor de medaille bestemd. De onderscheiding dankt aan de kleur van het brons de bijnaam "chocolademedaille". De bronzen medaille is ook opvallend dik. De medaille die met de Franse Keizerlijke kroon is verhoogd draagt binnen een lauwerkrans het portret van Napoleon I. De veteranen werden in de Napoleontische legende aangeduid als "grognards", oftewel oude mopperaars. De soldaten mochten min of meer vrij op hun keizer mopperen zolang zij hem volgden. De band tussen Napoleon I en zijn soldaten was zeer sterk. De beeldhouwer Désiré-Albert Barre kreeg de opdracht om de medaille te ontwerpen. De afbeelding op de voorzijde zou een portret van Napoleon I zijn terwijl op de keerzijde de woorden "Campagnes de 1792 à 1815. À ses compagnons de gloire, sa dernière pensée, 5 mai 1821" moesten staan. Op de doos waarin de medaille werd gepresenteerd stond in reliëf een Napoleontische adelaar met daaronder de woorden "Aux compagnons de gloire de Napoléon 1er- Décret du 12 août 1857.».". Er werd ook een genummerd en op naam gesteld diploma uitgereikt. De Kanselier van het Legioen van Eer wees op advies van een commissie de 5000 meest verdienstelijke dragers aan. Zij kregen een pensioen van 400 franc per jaar. Van de 405.000 medailles zijn 185.160 medailles aan met name bekende veteranen uitgereikt. De goed bijgehouden archieven met de namen en gegevens van tienduizenden Fransen, Nederlanders, Belgen, Ieren, Duitsers, Polen en Italianen zijn verloren gegaan. In 1870 staken de Communards het Hôtel de Salm, paleis van het Legioen van Eer in brand zodat we alleen nog over regionale lijsten beschikken. De jongste bekende drager van de Sint-Helena Medaille was de op 1 maart 1807 in Maastricht geboren Auguste-Joseph Dereume, die op 6 december 1813 door het 20e regiment dragonders werd geadopteerd en als "Fils du régiment" in uniform met deze Franse troepen meetrok.De op 28-5-1784 in Beek Limburg geboren Henricus Lemmens, maréchal de logis (wachtmeester bij de cavalerie) bij het 20e Regiment Dragonders,heeft op 16 januari 1858 in Maastricht de St-Helena Medaille ontvangen. Ondanks zijn 75-jarige leeftijd heeft hij de medaille in 1858 te paard afgehaald. Andere bekende dragers waren eerste luitenant Nicolaas Schutt, kapitein der rijdende artillerie Hendrik Willem Reintjes van Veerssen en de latere generaals Carel August Gunkel, Petrus Rutgardus Falter en Hendrik Gerard Seelig. Ook vrouwen werden onderscheiden zoals de marketenster Philippine Charlotiaux, veuve Bailly uit Namen die in 1812 met de 22e batterij van de artillerie in Russische gevangenschap geraakte. Ook Marie Somers uit Cruybeke die in de oorlog in Spanje met het 9e regiment huzaren meetrok, Sophie Timmermans en Anne-Thérèse Burniaux werden onderscheiden. In totaal kregen 14.162 Belgen toestemming van Leopold I om deze medaille aan te nemen en te dragen. De laatste overlevende veteraan van de "Grande Armee" was waarschijnlijk François-Ange-Joseph Thiery, geboren in Turnhout op 25 september 1797; officier van gezondheid tijdens de Russische veldtocht en gevangene van de Russen. Hij stierf op 29 maart 1891 in Haelen in België. In Nederland werd de medaille niet gedragen. Men zag de Franse tijd als een periode van bezetting en tirannie. In 1914 waren de laatste dragers al sinds lange tijd dood. Zo kon het lint opnieuw worden gebruikt. Het lint van het Franse Croix de Guerre van 1914 herinnert aan de Sint-Helena Medaille. Het lint van dit Oorlogskruis was het geesteskind van Maurice Barrès. Hij was de kleinzoon van een officier die met Napoleon naar Moskou was getrokken en de kleuren van het lint, groen met vijf smalle rode strepen, herinneren aan de Sint-Helena Medaille van zijn grootvader.

 

 

 

 

 

zondag 10 januari 2021

A 'new' old book on the horizon!

On an auction by CATAWIKI I bought an old boek.

It is written in Dutch and is about a speech on the occasion of the death of Napoleon on the 5th of May 1821. This book is published on the 8th August 1821.
That is very fast. 

I have copied this book.

You can read it on:

www.roelkvos.nl/naplijkrede

                                            In 2009 I was on St.Helena by his grave.
dinsdag 10 september 2019

In August 2019 I made a trip through Ireland and Ulster to find traces of Napoleon.
Of course I found them!

You can see the results on:
On FRENCH HILLKILCUMMIN.
Here came the French on the shore!
Much to see!