dinsdag 26 januari 2010

Napoleontic Bulletins of laws

This week I bought six old Bulletins of Laws from 1812.
I made some pictures of it.
They are numbered 442, 443, 447, 448, 449, 450.
They all are ordered in Russia, some in Wilna, some in Smolensk.
Typical is that they are bilingual, French and Dutch.
About nr. 442 I will explain some more of the content.
The text is in Dutch, I have given a summary below.
You can see how much work Napoleon did when he was 'in the field' (in this case: on his way to Moscou).
  

No 442

Au quartier-général impérial de Wilna. Le 2 Juillet 1812

Titel 1: Wegenverbetering in: (francs)

Département de la Charente-Inférieure: 193,451
Département des Côtes-du-Nord: 31,930
Département de la Marne: 89,473
Département de la Haute-Marne: 47,320
Département de la Nièvre: 35,900
Département de l’Oise: 39,100
Département de Tarn-en-Garonne: 19,200
Département de la Haute-Vienne: 20,000
Département des Vosges: 38,785.48

Titel II:
Belasting op verponding, het personeel en het mobilair.

Keizerlijk Decreet (no 8147) Wilna, 2 juli 1812:
de gemeente van Garbagna, departement van Genua, wordt gevoegd bij het arrondissement van Tortone.

Keizerlijk Decreet (no 8148) Wilna, 11 juli 1812:
een per boekhandelaar in te vullen model brevet) mbt. het drukken en de verkoop van boeken (een soort censuur).

Keizerlijk Decreet (no 8149) Wilna, 11 juli 1812:
de oprichting van Rechtbanken van Koophandel in de steden Rome, Civita-Vecchia en Foligno.

Brieven van instelling der Bewaarplaats van bedelaars (250 van beide kunne) van het Departement der Dordogne. Totaal bedrag: 181,000 francs. Plus 50,000 voor onderhoud.

Keizerlijk Decreet (no 8151). Een Extract uit:
Opene-Brieven houdende authorisatie op eenen Franschman om in dienst eener vreemde Mogenheid te blijven.Het gaat hier om: dhr. Francois Charles Zorn de Bulach, oud 28 jaar. Eertse luitenant bij het 5e Regiment lichte paarden van het koninkrijk Beieren om in dienst van zijne Majesteit de Koning van Beieren te blijven.
Napoleon staat dit toe.

Keizerlijk Decreet (no 8152) Gumbinen, 20 juni 1812: een geldacte

Keizerlijk Decreet (no 8153) Gumbinen, 20 juni 1812: authorisatie van:
a. twee eeuwigdurende rentes van ieder 100 francs voor de gebrekkige armen en voor het onderwijs van de arme kinderen der parochie Espinasse, departement van de Cantal, door dhr. Blancefort
b. door dezelfde heer een rente van 10 francs aan de administratie van die parochie.

Keizerlijk Decreet (no 8154) Gumbinen, 20 juni 1812: authorisatie van:
het aannemen van onderscheidene goederen, meubels en effecten (1587 francs en 64 centimes gewaardeerd) door mej. Ferrand gelegateerd aan de armen te Quettehou, departement der Manche.

Keizerlijk Decreet (no 8155) Gumbinen, 20 juni 1812: authorisatie van:
Het legaat van dhr. Leroy 10,000 francs en 14 centimes gewaardeerd. Daarvan tweederde naar de armen van Saint-Lubin-des-Joncherets (Eure et Loire), eenderde deel naar de armen van Nonancourt (Eure). Zijn neef moet echter eerst 6000 francs krijgen.

Keizerlijk Decreet (no 8156) Gumbinen, 20 juni 1812: authorisatie van:
Het legaat van weduwe De Viel-Chateau de Vaillé aan de armen te Senan en te Volgré (Yonne): 13,800 francs.

Keizerlijk Decreet (no 8157) Gumbinen, 20 juni 1812: authorisatie van:
Het legaat van mej. Van-Acker aan de armen van Seven-Ecke (Schelde): 544 francs en 21 centimes.

Keizerlijk Decreet (no 8158) Gumbinen, 20 juni 1812: authorisatie van:
Het aannemen van een jaarlijkse cyns of rente van 83 liters wijn.
Het aannemen van 8 acres 80 centinares wijngaard door weduwe Levesque aangeboden als gift aan het gasthuis te Montreuil-Bellay, (Maine-en-Loire).

Keizerlijk Decreet (no 8160) Gumbinen, 20 juni 1812: authorisatie van:
Een legaat van 500 francs door dhr. Chaudion-du-Parc aan de armen der parochie Saint-Thomas d’Aquin te Parijs (departement der Seine)

In English:
Title 1: Costs of improving roads.

Title II: tax on money, personal and furniture.

Imperial Decrets:
no. 8147: The community of Garbana will be joint together with the Arrondissement ofTortone
no. 8148: a model for printing books (a kind of censorship) (The model is in this Lawbooklet)
no. 8149: funding of Court Laws.
A letter voor funding a home for Beggars.
no. 8151: Authorisation of the permission for Francois Zorn de Bukach, age 28, first luitenant, to stay in service by the King of Bavaria.
no. 8152: about a money transaction.
no. 8153: Authorisation about a heritage from mr. Blancefort, two time eternal rentals of each 100 francs for the poor
no. 8154: Authorisation about a heritage from ms. Ferrand, (1587 francs for the poor)
no. 8155: Authorisation about a legacy from mr. Leroy (10.000 francs for the poor)
no. 8156: Authorisation about a legacy from ms. De Viel-Chateau (13.800 francs for the poor)
no. 8157: Authorisation about a legacy from ms. Van-Acker (544 francs for the poor)
no. 8158: Accepting of a winetax and a some pieces of grounds for the hospital of Montreuil-Bellay
no. 8160: Authorisation about a legacy from mr. Chaudion-du-Parc (500 francs for the poor)

3 opmerkingen:

  1. I am a bit lazy - wonder if you could explain exactly what these Bulletins of Laws were; were the "laws" written by Napoleon alone? presumably he had advisors who did the drafting? were they a creation of the Revolution, or earlier?

    Sorry to betray my ignorance.

    John

    BeantwoordenVerwijderen
  2. These are printed laws. I think that they were dictated by Napoleon. Most of the matter was prepared for him. Then it was published. The original was signed by Napoleon, all the copies are signed with: signé pas Napoléon.

    BeantwoordenVerwijderen